Centrifugetraining

Diensten

Centrifugetraining

De veilige en succesvolle bediening van alle types industriële centrifuges is afhankelijk van hoogwaardige training, en de vaardigheid en toewijding van zowel de operatoren als onderhoudsteams. Als er geen aandacht wordt besteed aan een van deze factoren, zal de optimale prestatie van de centrifuge en de bijbehorende veiligheidsapparatuur niet worden bereikt.

Centrifuge Training 1
Centrifuge Training 2
Centrifuge Training 3

Training & ondersteuning

Elke gegeven training dient praktisch, manipulatief en vooral realistisch te zijn. Het is niet voldoende en dus niet aanbevolen om machine-onderdelen afzonderlijk te trainen.

Effectieve training van de centrifuge-operator resulteert in een betere herkenning van apparatuurfouten en -beperkingen, en van de gevaren behorend bij het volledige centrifugescheidingsproces. Gevaarlijke situaties zullen sneller worden herkend, resulterend in een consequenter gebruik van de bedieningsprocedures.

Het belangrijkste doel van elke training zou moeten zijn om de redenen voor verschillende aanbevelingen vast te stellen in plaats van een strikte checklist te geven van de do’s en don’ts. De potentiële energie die kan worden verkregen uit een centrifuge wordt vaak niet overwogen.

Vergrendelingen, uit balans zijnde monitoren en andere beschermingsmiddelen op de centrifuge moeten volledig worden uitgelegd, waarbij het belangrijkste punten de persoonlijke veiligheid van de gebruiker zijn, en het voorkomen van overlast of hinder. Als er wel overlast of hinder optreedt,is er sprake van een serieus operatie proble(e)m(en) die zo snel mogelijk moet worden aangepakt.

NCD Separation Solutions Ltd.kan trainingen aanbieden in verschillende hoofdindelingen:

  • Eén op één– Meestal een zeer informele sessie gericht op lijnmanagers zoals de bedrijfsleider, procesingenieur of ploegleiders.
  • Ter plaatse bij de centrifuge – Vooral een praktijkbenadering over de beste manier om de centrifuge te bedienen en belangrijke aandachtspunten.
  • Georganiseerde bezoeken aan fabrikanten van apparatuur – Door onze uitstekende reputatie zijn we in staat om bezoeken aan de meest erkende OEM’s en alternatieve leveranciers te regelen
  • Lezingen/Seminars – Al onze seminars worden ondersteund met een uitgebreid en informatief gegevenspakket..
  • Locatiebezoeken aan gebruikers van vergelijkbare of voorgestelde apparatuur – Het zien van een centrifuge in actie met een vergelijkbare taak met een specifiek industrieel centrifugetype zal veel van uw vragen beantwoorden. In de meeste gevallen kunnen we dit mogelijk maken door onze uitstekende klantrelaties en reputatie.

Of uw organisatie nu één of honderd werknemers heeft, opleidingspakketten kunnen op maat worden gemaakt om aan de specifieke behoeften en vereisten van de klant te voldoen.

Iedereen heeft baat bij training op maat, rekening houdend met en voortbouwend op bestaande kennis.

Door dergelijke gedetailleerde trainingsdoelstellingen is het mogelijk om allereerst de productiviteit van de centrifuge te verhogen en te verbeteren, en ten tweede om de effectiviteit van de medewerkers/het onderhoudspersoneel te verhogen, wat op lange termijn zeer kosteneffectief zou kunnen blijken.

NCD Separation Solutions Ltd. behaalt deze doelstelling niet alleen, maar overtreft ze ook!

OVER NCD SEPARATION SOLUTIONS

NCD Separation Solutions Ltd is een uniek bedrijf dat een uitgebreid assortiment aan centrifuge-advies en centrifuge-engineering producten en diensten levert.