Centrifugetesten & -analyse

Diensten

Centrifugetesten & -analyse

NCD Separation Solutions Ltd. heeft toegang tot de allernieuwste testapparatuur en analytische faciliteiten.
Centrifuge Trials and Analysis 1
Centrifuge Trials and Analysis 2
Centrifuge Trials and Analysis 3

Testen en analyse

Testen en analyse kan doorgaans op drie manieren plaatsvinden

  • Verkennend
  • Pilot
  • Volledig

Verkennende testen – Deze kleinschalige testen stellen vast of het materiaal in kwestie geschikt is voor centrifugale scheidingstechnieken. De resultaten zullen ook aangeven of centrifugale scheiding door middel van filtratie of sedimentatie het geschiktst is.

Een verbazingwekkende hoeveelheid informatie kan worden verkregen uit deze zeer kleine analyse. In de meeste gevallen is een representatief monster van ongeveer 1 liter voldoende om de nodige informatie te verkrijgen

Pilottesten – Nadat de bevindingen van de verkennende proeven zijn afgerond en bij aanwezigheid van sterke aanwijzingen dat het betreffende materiaal een potentiële toepassing is voor centrifugescheiding, moeten er iets grotere onderzoeken worden uitgevoerd.

Voor deze testen zijn representatieve monsters vereist, en in de meeste gevallen is niet meer dan 30 of 40 liter nodig. Na afronding van de testen en publicatie van het rapport kunnen in ruim 90% van de gevallen aanbevelingen worden gegeven voor de geschiktste soort, de grootte en het aantal centrifuge-eenheden die nodig zijn om aan de vereisten voor de toepassing/het proces te voldoen.


Volledige testens
– Hoewel een volledige test zelden nodig is, wordt het als de ideale oplossing beschouwd om inzicht te krijgen in de volledige mogelijkheden van een materiaal wanneer het wordt onderworpen aan centrifugescheidingstechnieken..

Het voor de hand liggende voordeelvan volledige testen en evaluaties is dat het meest geschikte centrifugetype, en de grootte van en het aantal benodigde eenheden snel duidelijk zullen zijn. Het grote nadeel is dat er aanzienlijke kosten zullen worden gemaakt.

OVER NCD SEPARATION SOLUTIONS

NCD Separation Solutions Ltd is een uniek bedrijf dat een uitgebreid assortiment aan centrifuge-advies en centrifuge-engineering producten en diensten levert.